คูลลิ่งทาวเวอร์แบบไหลสวนทาง (แบบทรงเหลี่ยมโครงสร้างคอนกรีต) รุ่น:SQRC

Sqrc 02
Sqrc 03
Sqrc 04
Sqrc 06
Sqrc 05
Sqrc 07

สำหรับคูลลิ่งทาวเวอร์ประเภทนี้ จะเหมือนกับ คูลลิ่งทาวเวอร์ระบบดูดลมเข้าแบบไหลสวนทาง (แบบทรงเหลี่ยม) รุ่น : SQSC
เพียงแต่ โครงสร้างของคูลลิ่งทาวเวอร์จะเป็น คอนกรีตเสริมเหล็กแทนเท่านั้น

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับเราได้ที่ อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.