คูลลิ่งทาวเวอร์ระบบปิด รุ่น : SQCC

คูลลิ่งทาวเวอร์ระบบปิด คือ คูลลิ่งทาวเวอร์ระบบดูดลมเข้าแบบไหลตัดขวาง ที่ติดตั้งคอยล์สแตนเลส เพิ่มภายในตัวคูลลิ่งทาวเวอร์  ระบบนี้จะแยกน้ำที่ไหลวนออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกจะเป็นน้ำระบบเปิดซึ่งจะไหลวนอยู่ภายในตัวคูลลิ่งทาวเวอร์และใช้ระบายความร้อนให้กับ น้ำระบบปิดที่ไหลวนภายในท่อคอยล์สแตนเลส น้ำระบบปิดจะถูกระบายความร้อนและทำให้เย็น โดยที่ไม่ได้สัมผัสกับอากาศโดยตรง ความร้อนจะถูกพาออกไปโดยน้ำหล่อเย็น (ระบบเปิด) ที่ตกผ่านคอยล์สแตนเลส คูลลิ่งทาวเวอร์ชนิดนี้จึงเหมาะกับระบบที่ต้องการน้ำหล่อเย็นที่สะอาด ไม่ปนเปื้อน