คูลลิ่งทาวเวอร์แบบแพคเกจ

คูลลิ่งทาวเวอร์แบบแพคเกจ นั้นถูกจัดทำขึ้นเพื่อตอบโจทย์ 2 ข้อคือ ถ้าลูกค้ามีพื้นที่ในการติดตั้งที่จำกัด จะแก้ปัญหาอย่างไร และถ้าต้องการลดเวลาในการติดตั้งจะทำได้อย่างไรบ้าง ดังนั้น ทางบริษัทจึงจัดทำอุปกรณ์ ระบายความร้อนแบบสำเร็จรูปพร้อมใช้งาน หรือ คูลลิ่งทาวเวอร์แบบแพคเกจ โดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องเสียเวลาในการติดตั้ง คูลลิ่งทาวเวอร์ (แบบทรงกลม) ปั๊มน้ำ ท่อน้ำ และอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ซึ่งทางบริษัทได้จัดทำทั้งหมด 11 รุ่น ตั้งแต่ขนาด 10 RT-100RT ตามขนาดการระบายความร้อนดังนี้

ข้อมูลพื้นฐานของคูลลิ่งทาวเวอร์แบบแพคเกจ

 

คูลลิ่งทาวเวอร์ ใบพัด (HP)   ปั๊ม   (HP)

แรงดัน (m)

อัตราการไหล
(m3/hr)
ขนาดท่อน้ำ
IN/OUT (Ømm)
พื้นที่ติดตั้ง
(กxย) สำหรับปั้ม 1 ตัว (mxm)
พื้นที่ติดตั้ง (กxย) สำหรับปั้ม 2 ตัว (mxm)
10 RT 0.5 3 28 11.7 50 1.89x1.70 2.48x1.70
15 RT 0.5 3 28 11.7 50 1.89x2.04 2.48x2.04
20 RT 0.5 3 28 11.7 50 1.89x2.04 2.59x2.04
25 RT 1 5 32 25 65 2.43x2.175 3.02x2.175
30 RT 1 5 32 25 65 2.62x2.36 3.2x2.36
40 RT 1 5 32 25 65 2.98x2.73 3.6x2.395
50 RT 1 10 36 40 80 3.14x2.85 3.77x2.45
60 RT 1.5 10 36 40 80 3.14x2.85 3.77x2.45
70 RT 1.5 10 36 40 80 3.37x3.13 4.05x2.878
80 RT 1.5 10 36 40 80 3.42x3.13 4.05x2.878
100 RT 2 15 28 90 100 4.09x3.58 4.78x3.58